مفهوم کلاسترینگ – Clustering

کلاسترینگ در لغت بمعنای “خوشه بندی” میباشد. مفهوم کلاسترینگ در شبکه بمعنای این است که چندین سرور بطور همزمان یک سرویس را ارائه میدهند و

ادامه مطلب

آموزش نصب و راه اندازی Additional Domain Controller

نصب و راه اندازی Additional Domain Controller یکی از مهمترین و اساسی ترین دغدغه ها در محیط شبکه بروز مشکلات احتمالی در عملکرد سرورها و

ادامه مطلب
Call Now Button