فایروال

فایروال – Firewall یکی از متداول ترین و رایج ترین محصولات در ارتباط با امنیت شبکه فایروال می باشد.ظهور تکنولوژی فایروال در اواخر دهه ۱۹۸۰

ادامه مطلب

پروتکل های شبکه

معرفی برخی از پروتکل های شبکه برای شروع به راه اندازی شبکــه دانستن بعضی از اصطلاحـات و پروتکـل های شبکه اجتناب ناپذیر است.در ادامه برخی

ادامه مطلب

مفهوم کلاسترینگ – Clustering

کلاسترینگ در لغت بمعنای “خوشه بندی” میباشد. مفهوم کلاسترینگ در شبکه بمعنای این است که چندین سرور بطور همزمان یک سرویس را ارائه میدهند و

ادامه مطلب
Call Now Button