مفهوم کلاسترینگ – Clustering

کلاسترینگ در لغت بمعنای “خوشه بندی” میباشد. مفهوم کلاسترینگ در شبکه بمعنای این است که چندین سرور بطور همزمان یک سرویس را ارائه میدهند و هر سرور را میتوان بعنوان یک خوشه در نظر گرفت. البته بکارگیری و پیاده سازی این مفهوم در شبکه مزایای بسیاری دارد که در ادامه مطلب به آن پرداخته خواهد شد.

 

مفهوم کلاسترینگ

 

یکی از مزایای بکارگیری “کلاسترینگ” افزایش سرعت عملکرد در ارائه سرویس میباشد. دلیل این امر اینست که وقتی درخواستی به مجموعه کلاستر شده میرسد چنانچه اولین سرور نتواند به درخواست فوق پاسخ دهد درخواست فوق به سرور بعدی ارجاع داده میشود (Failover Clustering) و چنانچه همه سرور ها بدون هیچ مشکلی به درخواست ها پاسخ دهند بار پردازش درخواست ها بین سرورها توزیع شده و سبب Load Balancing میشود که در نهایت به افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست ها منجر میشود.

پاسخی بگذارید

Call Now Button