سرویس DFS

سرویس DFS

سرویس DFS برای اولین بار در ویندوز سرور ۲۰۰۰ معرفی شد.هدف آن متمرکز نمودن دسترسی به پوشه های اشتراکی سرورهای مختلف است.درضمن DFS میتواند با ایجاد چند کپی از پوشه های اشتراکی امکان افزونگی را نیز فراهم سازد. DFSR اولین بار در ویندوز سرور ۲۰۰۳ بعنوان یک قابلیت معرفی شد.بدین وسیله میتوان از یک پوشه اشتراکی بر روی سرورهای مختلف رونوشت ساخت تا هم افزونگی رعایت شده باشد و هم مدیریت متمرکز پوشه های اشتراکی امکان پذیر شود.

پاسخی بگذارید

Call Now Button