سامانه ثبت اطلاعات سخت افزار

سامانه خودکار جمع آوری و ثبت اطلاعات سخت افزاری

سامانه سخت افزار

برخی از ویژگیهای این سامانه :

  • جمع آوری خودکار اطلاعات سخت افزاری کلاینت ها
  • مقایسه خودکار اطلاعات سخت افزاری کلاینت ها با اطلاعات درج شده در پایگاه داده
  • ثبت خودکار تغییرات بوجودآمده در قطعات سخت افزاری کلاینت ها
  • قابلیت ریموت دسکتاپ
  • قابلیت پینگ کردن کلاینت ها از کنسول نرم افزار
  • لیست مدل پرینترهای موجود در شبکه
  • نمایش لیست پرینترهای نصب شده بر روی کلاینت ها
  • ثبت سرویس های سخت افزاری انجام گرفته بر روی کلاینت ها
  • گزارش های متنوع
  • و موارد کاربردی دیگر
Call Now Button