سئوی داخلی سایت

سئوی داخلی سایت

سئوی داخلی سایت (On Page Seo)

رعایت و بکارگیری استانداردهای مرتبط با عناصر داخلی سایت را “سئوی داخلی سایت” میگویند.بکارگیری استانداردهای فوق سهم بسزائی در ارتقای رتبه سابت در جستجوی گوگل داشته و از اصول اولیه سئو می باشد.یکی از مهمترین اصول سئوی داخلی عدم استفاده از مطالب تکراری در سایت می باشد.در ادامه برخی از استانداردهای فوق معرفی میشوند :

۱- استفاده از URL های مناسب  : آدرس صفحات یا url ها را با کلمات کلیدی ساخته و نباید از عبارات بلند در آدرس دهی صفحات استفاده کرد.

۲- بکارگیری طراحی واکنش گرا : تقریبا از سال ۲۰۱۵ به اینطرف گوگل عدم انطباق محتویات سایت را متناسب با اندازه نمایشگر پنالتی در نظر گرفت و طراحان سایت مجبور به اعمال قابلیت فوق به سایت خود شدند.

۳- بکار گیری تگ h1 در عناوین پست ها

۴- قرار دادن عناوین زیرمجموعه در تگ h2

۵- ایجاد و استفاده از لینک های داخلی : بکارگیری لینک های داخلی تاثیر بسزائی در بهبود سئوی سایت دارد.

۶- ایجاد و استفاده از لینک های خارجی : منظور لینک هایی است که از داخل سایت به سایت های دیگر داده میشود.

Call Now Button