بهینه سازی وبسایت

بهینه سازی وبسایت یا سئو به مجموعه اقداماتی گفته میشود که بعد از اعمال آنها بر روی وبسایت سبب میشود تا بعد از جستجوی کلمه یا کلمات مرتبط با نوع فعالیت وبسایت ، اسم و آدرس وبسایت در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل ظاهر شود .

البته بدست آوردن رتبه بالاتر نیازمند رعایت اصول و موارد تخصصی زیادی است که برآیند رعایت  این مجموعه نکات فنی و تخصصی بدست آوردن رتبه بالاتر در نتیجه گوگل می باشد. اگر در حین طراحی سایت اصول مربوط به سئو بدرستی رعایت شوند نتیجه بهتر و ملموس تری در رتبه بندی سایت در گوگل بدست خواهیم آورد.

 

Call Now Button