اجراکردن فایل اجرایی در سی شارپ

اجراکردن فایل اجرایی در سی شارپ

گاهی اوقات در سورس برنامه نیاز به فراخوانی و اجرای یک برنامه بصورت یک فایل اجرایی ضروری بنظر میرسد. برای این منظور کافیست از قطعه کد زیر استفاده کنیم :

1
System.Diagnostics.Process.Start("mspaint.exe");

چنانچه فایل اجرائی نیاز به آرگومان خط فرمان داشته باشد بصورت زیر کد فوق را تغییر می دهیم :

1
System.Diagnostics.Process.Start("mspaint.exe","c:\\Test.bmp");

در قطعه کد فوق فایل Test در برنامه Paint باز میشود.

 

Call Now Button